0

(0)
(0)

ของรับไหว้ ความหมายและคุณค่าในวันแต่งงาน

2021-06-24 12:18:37

#ของรับไหว้พ่อแม่ #ของรับไหว้งานแต่ง #ของรับไหว้ #เซ็ทของรับไหว้สวยๆ

          ในพิธีแต่งงานช่วงเช้านั้นนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เพราะมีองค์ประกอบของหลากหลายพิธีการที่สร้างความทรงจำที่ดีให้กับเจ้าภาพซึ่งเป็นคู่บ่าวสาว และผู้ร่วมงาน และหนึ่งในพิธีการสำคัญของพิธีแต่งงานช่วงเช้าคือการรับไหว้ ซึ่งเป็นพิธีที่บ่างสาวแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย โดยมี ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้ เป็นของชำร่วยชิ้นใหญ่ที่มอบให้ผู้ใหญ่ในพิธีรับไหว้ ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  อีกทั้งยังมีคุณค่าและมากความหมายในพิธีแต่งงานอีกด้วย


ของรับไหว้งานแต่ง


ความหมายของ ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  พิธีรับไหว้และของรับไหว้


           พิธีรับไหว้นั้นเป็นการแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย หมายถึงการไหว้ตอบ หรือการที่ญาติผู้ใหญ่ได้รับความเคารพจากบ่าวสาวด้วยการให้ของของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  เป็นการตอบแทน พิธีการนี้อาจเรียกพิธีรับไหว้หรือพิธีไหว้ผู้ใหญ่ก็ได้ พิธีนี้เสมือนเป็นการฝากเนื้อฝากตัวกับญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่าย เป็นการแสดงออกถึงความนอบน้อม มีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่

    


ขั้นตอนของพิธีรับไหว้แบบไทย


  1. ไหว้ญาติผู้ใหญ่ : บ่าวสาวถือพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไหว้ญาติผู้ใหญ่ (ปู่, ย่า, ตา, ยาย) ด้วยการกราบ 3 ครั้งแบบไม่แบมือ แล้วจึงส่งพานดอกไม้ธูปเทียนให้ ซึ่งส่วนมากมักให้เกียรติญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายก่อน หรือเรียงลำดับอาวุโสของแต่ละฝ่ายก็ได้

  2. ไหว้บิดามารดา : โดยการยกพานธูปเทียนแพและผ้าไหว้เข้าไปกราบบิดามารดา เพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวและแสดงความเคารพด้วยการกราบ 3 ครั้งแบบไม่แบมือ ซึ่งบิดามารดาจะรับผ้าไหว้และรับไหว้ด้วยการมอบซองเงินทุนหรือของมีค่าอื่นๆ ไว้บนพาน พร้อมให้พรและผู้สายสิญจน์ที่ข้อมือให้คู่บ่าวสาวเป็นการรับขวัญ

  3. ไหว้ญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ : บ่าวสาวยกผ้าไหว้เพื่อไหว้ญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ โดยเรียงลำดับอาวุโส พร้อมมอบซองเงินทุนให้กับบ่าวสาวเพื่อเป็นเงินทุน ส่วนบ่าวสาวกราบ 1 ครั้งโดยไม่แบมือ


          สำหรับของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  เงินรับไหว้ทั้งหมดนั้นบ่าวสาวจะเก็บไว้เป็นเงินทุน เหตุนี้เองบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่จึงรับไหว้ด้วยสร้อย แหวนทองคำ เงินสด ฯลฯ ซึ่งหลังจากทำพิธีรับไหว้เสร็จ บางครอบครัวอาจจัดพิธีเพิ่มเงินทุนให้แก่คู่บ่าวสาว โดยให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของบ่าวสาวใส่เงินเพิ่มเข้าไปในพานที่ใส่เงินรับไว้ มากน้อยตามสะดวก หลังจากนั้นจึงนำถั่วงานและแปงประพรมพร้อมอวยพรและมอบให้บ่าวสาวอีกทอดหนึ่ง


          สำหรับ ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้นั้นเป็นของชำร่วยชิ้นใหญ่ที่มอบให้ผู้ใหญ่ทั้งฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว พิธีรับไหว้แบบไทยนั้นจะอยู่ในช่วงพิธีผูกข้อมือ ก่อนหรือหลังพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือพิธียกน้ำชาในพิธีแบบจีน ซึ่งพิธีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงสมควรที่ต้องระบุในบัตรเชิญว่าเป็นพิธีแบบไทยหรือแบบจีน 


           ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้สำหรับมอบให้บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่นั้นควรมีจำนวนคู่ และควรสั่งไว้เกินเผื่อขาด เพราะหลายครั้งจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เตรียมซองมาเพื่อมอบแก่คู่บ่าวสาวโดยที่บ่าวสาวอาจไม่ทราบมาก่อน โดย ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้ควรเป็นของที่ชิ้นใหญ่กว่าของชำร่วย น้ำหนักเบา หยิบจับง่าย อาจมาในรูปแบบแพคเกจจิ้งสวยงามเหมาะแก่การรับหรือถือไว้และควรเป็นของที่มีความหมายที่ดี ดังตัวอย่าง ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้ด้านล่างนี้


ของรับไหว้งานแต่ง


  1. ของรับไหว้ , ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ชุดเซ็ทเพื่อสุขภาพ

          ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อมอบให้กับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ เพราะแสดงออกถึงความห่วงใยที่มอบให้ โดยสภาวะการณ์ที่เราต้องอยู่กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นนี้การจัดเซ็ทของรับไหว้เพื่อสุขภาพที่มีอุปกร์ป้องกันไวรัสฯ อย่างเจลและสเปรย์แอลกฮอล์ ร่วมกับหน้ากากอนามัยผ้า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้รับสามารถใช้งานได้ง่าย 

          นอกไปจากนั้น ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้ เพื่อสุขภาพยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความหลากหลาย อาทิ บาล์มนวดผ่อนคลาย หรือโลชั่นทามือที่มีกลิ่นหอมเพื่อผ่อนคลาย ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และหากมาในแพคเกจจิ้งสวยงามด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ประทับใจผู้รับมากยิ่งขึ้น


ของรับไหว้งานแต่ง       2. ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้  เซ็ทเครื่องหอม อุปกรณ์สปา

          กลิ่นหอมๆ ภายในบ้านนั้นสามารถช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายได้ ลองเลือกเซ็มเครื่องหอมและอุปกรณ์สปาเป็นของรับไหว้ เพราะนอกจากสวยงาม น่าใช้ ยังแฝงไปด้วยความหมายดีๆ ที่อยากให้ผู้รับมีสุขภาพใจที่แข็งแรง อีกทั้ง ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้  ยังเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นก้านไม้กระจายกลิ่น เทียนหอม สเปรย์น้ำหอมสำหรับฉีดในบ้าน ฯลฯ และเหมาะสมเมื่อจัดรวมเป็นเซ็ทเพื่อมอบให้ญาติผู้ใหญ่ในวันงาน       3. ผ้าพันคอ เนคไท

          ของรับไหว้ ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้ ประเภทเครื่องประดับตกแต่งอย่าง ผ้าพันคอและเนคไท เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อบ่าวสาวต้องการจัดเซ็ทเพื่อมอบให้ญาติผู้ใหญ่ ชาย-หญิง ลองเลือกสีของผ้าพันคอและเนคไทให้เข้ากันเพื่อความสวยงาม หรือเพิ่มเข็มกลัดสำหรับติดเนคไทและผ้าพันคอ ยิ่งทำให้ของมีมูลค่า คู่ควรกับการเป็นของรับไหว้ให้กับญาติผู้ใหญ่ที่คุณรักและเคารพ

 

ของรับไหว้งานแต่ง


      4. ผ้าห่ม ผ้าขนหนู

           ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้  ของรับไหว้อีกอย่างหนึ่งที่คู่บ่าวสาวมักให้ความสนใจคือผ้าขนหนู เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ลองเลือกสีสันสุภาพ ไม่ฉูดฉาด และผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ จะยิ่งช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี
      4. กระติกน้ำ

    เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็หันมาสนใจเรื่องรักษ์โลกกันมากขึ้น การลดปริมาณพลาสติกโดยการใช้กระติดน้ำหรือขวดน้ำแบบพกพาเป็น ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้ จึงได้รับความนิยม การเลือกของรับไหว้พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่เป็นกระติกน้ำที่สามารถเก็บความร้อนและความเย็นได้จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ หากมาพร้อมแพคเกจจิ้งแบบถุงผ้าด้วยแล้ว ยิ่งเพิ่มความสวยงามและความใส่ใจของผู้ให้มากยิ่งขึ้น
      5. ชุดเครื่องเซรามิก

      หากบ่าวสาวคู่ไหนกำลังมองหา ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้ เซ็ทของรับไหว้สวยๆ ชุดเครื่องเซรามิก ดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากรูปแบบแพคเก็จที่สวยงามแล้ว การใช้งานได้จริงและความสวยงามยังเหมาะกับการมอบเป็นของรับไหว้ให้กับผู้ใหญ่


        

      6. อุปกรณ์สำนักงาน

    การมอบของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้ ของรับไหว้งานแต่งเป็นอุปกรณ์สำนักงาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับของรับไหว้ เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และหากจัดเข้าชุดกันพร้อมแพคเก็จที่สวยงาม ยิ่งทำให้ผู้รับประทับใจมากยิ่งขึ้น


ของรับไหว้งานแต่ง


     7. ข้าวมงคล

    ในยุคที่ใครๆ ก็รักสุขภาพ การมอบของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้  ของรับไหว้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอย่างข้าว 3 สี หรือข้าวมงคลนั้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพที่บ่าวสาวมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ ลองเลือกจัดเซ็ทในกล่องสานแบบไทย กล่องไม้เรียบหรู เพิ่มเติมด้วยไอเท็มเข้าชุดอย่างช้อนส้อมไม้ ก็จะยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับของรับไหว้นี้ได้เป็นอย่างดี
    เพราะงานแต่งงานเป็นงานที่รวมไว้ด้วยความประทับใจในทุกช่วงเวลา เพราะฉะนั้นการเลือกองค์ประกอบที่ดีอย่าง ของรับไหว้, ของรับไหว้งานแต่งงาน, ของชำร่วย, รับไหว้, ของรับไหว้ผู้ใหญ่  ของรับไหว้เพื่อสุขภาพ ชุดเซ็ทของรับไหว้  ของรับไหว้ในพิธีการช่วงเช้าจะยิ่งส่งให้วันสำคัญของคุณนั้นเติมเต็มมากยิ่ง หากคู่บ่าวสาวกำลังมองหาของรับไหว้เพื่อมอบให้กับบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่คุณรัก ให้ The Premium House ได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับคนที่คุณรักในวันสำคัญที่สุดของคุณหากคุณกำลังกำลังมองหาสินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม ของชําร่วย ของรับไหว้ ของที่ระลึกงานเกษียณ ของขวัญวันเกษียณ ชุดของขวัญปีใหม่ ของแจกปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าที่สวยงาม มีความหมายที่ดี และเป็นมงคล The Premium House เราสร้างสรรค์สินค้าพรีเมี่ยม ของชําร่วย ของรับไหว้งานแต่ง ของที่ระลึกพรีเมี่ยม ชุดของขวัญ ของที่ระลึกงานเกษียณ ของแจกปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า สามารถใส่โลโก้องค์กรบนของชำร่วย  ของรับไหว้  ชุดของขวัญได้ตามต้องการ สามารถสั่งผลิตขั้นต่ำ เพียงไม่กี่ชิ้นได้ ราคาไม่แพง มีหลากหลายแบบ พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณThe Premium House 
สร้างสรรค์สินค้าพรีเมี่ยม ของชำร่วยงานแต่ง ของที่ระลึกพรีเมี่ยม  ของรับไหว้งานแต่ง 

ยินดีให้บริการของพรีเมี่ยมขายส่ง ของแจกปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า 
ของขวัญวันเกษียณ ของที่ระลึกงานเกษียณ ของรับไหว้งานแต่ง 

โทร : 02-225-8283089-969-9947065-969-2515

V I R I Y A

เปิดทุกวันเวลา 9.00-18.00 น.

330-332  ถนนพาหุรัด

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร

กรุงเทพ 10200 

 082-632-3541,   089-969-9947

A N Y A   L U X E

เปิดทุกวัน   เวลา 11.00 - 18.00 น.

The Idea Essential  Building

  82/11-16   ถนนราชปรารถ 

พญาไท กรุงเทพ 10400

 065-969-2515