0

(0)

มาลัยผ้าคลุมไหล่ ของรับไหว้


มาลัยผ้าคลุมไหล่ ของรับไหว้

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ขนาด 170x86 ซม. มาพันร้อยเรียงเป็นมาลัยคล้องคอสวยงาม

ชุดนี้จะไม่มีกล่องนะคะ

ราคา 20 ชุด ขึ้นไป 470 บาท 

ราคา 1 ชุด 590 บาท

หากต้องการใส่กล่องไม้ เพิ่ม 200 บาทต่อชุดค่ะ


สามารถเลือกสีผ้าพันคอได้

ของรับไหว้ ที่ผู้ใหญ่ถูกใจ


การให้มาลัย เป็นสัญลักษณ์ถึงความนอบน้อม เคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในประเพณีไทย การให้มาลัยผ้า นอกจากได้ความหมายที่ดีแล้ว ผู้ใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วย ผ้าเป็นที่นิยมให้สำหรับของรับไหว้ในสมัยก่อน นำผ้าเป็นชิ้นไปถายพระ หรือตัดเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ด้วยกาลเวลาเปลี่ยนไป ผ้าพันคอเลยเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ เพราะใช้คลุมไหล่ พันคอ ให้ไออุ่น ดูและสุขภาพไปในตัว

SKU
SKU-22l9bgtmu022l9bgtmu0_22l9bgtv4a
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
470 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน